Mowa o rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie trybu przyznawania liczby dofinansowanych ze środków budżetu państwa miejsc szkoleniowych dla poszczególnych jednostek szkolących w dziedzinach medycyny laboratoryjnej.
Przypomnijmy, w kwestii kształcenia specjalizacyjnego (które dotąd było w całości finansowane przez samych diagnostów) samorząd zawodowy złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślał wtedy, że inne zawody mogą w tym zakresie liczyć na wsparcie państwa, co jego zdaniem stanowiło nierówne traktowanie. Ostatecznie w ustawie z 15 września br. o medycynie laboratoryjnej (która obecnie czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw) zawarto przepisy, które umożliwiają dofinansowywanie z budżetu państwa szkoleń diagnostów w ramach funduszy posiadanych przez ministra zdrowia.