Rozszerzenie katalogu specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia o psychoterapię – to główne założenie projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Będzie ona przeznaczona dla absolwentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii, a także resocjalizacji.

Przypomnijmy, otwarcie ochrony zdrowia na tego rodzaju specjalizacje nie jest nowością – wcześniej wprowadzono możliwość dokształcenia się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży (choć w tym przypadku specjalizacja nie była skierowana do absolwentów socjologii, ale jedynie medycyny, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki oraz resocjalizacji). Z kolei na początku kwietnia br. weszły w życie przepisy tworzące specjalizację z zakresu psychoterapii uzależnień. Choć z kolei w tym przypadku grono uprawnionych było dużo szersze – oprócz absolwentów medycyny, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i socjologii specjalistami z tego zakresu mogły zostać również położne, absolwenci pracy socjalnej, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, a także nauk o rodzinie.
Autorzy projektu podkreślają, że osoba, która zdobędzie tytuł specjalisty z dziedziny psychoterapii, będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych i związanych z nimi zaburzeń somatycznych. – System opieki zdrowotnej uzyska wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie udzielać świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej – czytamy w uzasadnieniu.
Zdaniem autorów projektu dzięki temu zwiększy się dostępność do psychoterapii. W szczególności ma to dotyczyć leczenia środowiskowego, realizowanego w ramach centrum zdrowia psychicznego, choć nie tylko – specjaliści z tej dziedziny będą również potrzebni w pozostałych podmiotach świadczących opiekę psychiatryczną.
Resort zdrowia szacuje, że grupa rozpoczynająca szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii wyniesie ok. 100 osób.
Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu – autorzy tłumaczą to z jednej strony faktem, że postępowania kwalifikacyjne prowadzone są dwa razy do roku (na przełomie grudnia i stycznia oraz w czerwcu), z drugiej – koniecznością przeprowadzenia przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego procedury akredytacji podmiotów, które będą szkolić przyszłych specjalistów. A jak podkreślają projektodawcy, potrzeba rozpoczęcia kształcenia specjalizacyjnego w tym zakresie jest pilna. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji