Z przeprowadzonych przez resort zdrowia szacunków wynika, że żeby zrealizować ustawę podwyżkową (o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801 ze zm.), kontrakty pomiędzy szpitalami na NFZ powinny wzrosnąć o 16 proc. – To jest kwota, która odzwierciedla wzrost właśnie minimalnych wynagrodzeń – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Ponieważ jednak w wyniku podniesienia wycen w związku z podwyżkami nie wszystkie lecznice osiągnęły 16-proc. wzrost wartości umów, wprowadzono – zarządzeniami prezesa NFZ – mechanizm, który miał im zapewnić wyrównanie, czyli przekazać dodatkowe pieniądze. Ponadto zdecydowano się na przyspieszenie prac nad podwyższeniem wyceny świadczeń na najmniej rentownych oddziałach, czyli tych z zakresu interny, udzielanych na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), izbach przyjęć oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zmiany te zostaną wprowadzone dwuetapowo: „roboczo” od 1 października br., a w formie ostatecznej – od 1 stycznia 2023 r.
ZPP pytał resort zdrowia m.in. o liczbę szpitali objętych mechanizmem 16 proc., a także o wzrost wydatków NFZ pomiędzy październikiem a grudniem w związku ze zwiększonymi wycenami w trzech powyższych kategoriach świadczeń.