Ponad 120 lecznic powiatowych i wojewódzkich zostanie objętych tzw. mechanizmem 16 proc., gwarantującym dodatkowe pieniądze od NFZ. W sumie skorzystają z niego 173 placówki. Tak wynika z odpowiedzi NFZ na pytania Związku Powiatów Polskich.

Z przeprowadzonych przez resort zdrowia szacunków wynika, że żeby zrealizować ustawę podwyżkową (o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801 ze zm.), kontrakty pomiędzy szpitalami na NFZ powinny wzrosnąć o 16 proc. – To jest kwota, która odzwierciedla wzrost właśnie minimalnych wynagrodzeń – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Ponieważ jednak w wyniku podniesienia wycen w związku z podwyżkami nie wszystkie lecznice osiągnęły 16-proc. wzrost wartości umów, wprowadzono – zarządzeniami prezesa NFZ – mechanizm, który miał im zapewnić wyrównanie, czyli przekazać dodatkowe pieniądze. Ponadto zdecydowano się na przyspieszenie prac nad podwyższeniem wyceny świadczeń na najmniej rentownych oddziałach, czyli tych z zakresu interny, udzielanych na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), izbach przyjęć oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zmiany te zostaną wprowadzone dwuetapowo: „roboczo” od 1 października br., a w formie ostatecznej – od 1 stycznia 2023 r.
ZPP pytał resort zdrowia m.in. o liczbę szpitali objętych mechanizmem 16 proc., a także o wzrost wydatków NFZ pomiędzy październikiem a grudniem w związku ze zwiększonymi wycenami w trzech powyższych kategoriach świadczeń.
NFZ, bo jak informuje ZPP, to on odpowiedział na pytania związku, wskazał, że „zarządzeniem w sprawie 16 proc.” objętych zostanie 173 świadczeniodawców. 99 to placówki powiatowe, a 22 – wojewódzkie, 9 gminnych. Wśród pozostałych są m.in. podmioty należące do MON i MSWiA, uczelni oraz spółki. Najwięcej, bo aż 117 z tych lecznic, zakwalifikowanych jest do pierwszego poziomu zabezpieczenia w sieci szpitali (są to zatem placówki najmniej wyspecjalizowane).
Fundusz poinformował także, że szacowany wzrost wydatków w okresie od października do grudnia br. w związku z wejściem w życie nowego zarządzenia dotyczącego nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wynosi ok. 16,5 mln zł. W przypadku świadczeń w SOR oraz w izbach przyjęć jest to kwota ok. 123,1 mln zł. ZPP pytał także o zarządzenie dotyczące umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (na podstawie których rozliczane są m.in. oddziały internistyczne). Tu NFZ szacuje wzrost kosztów w ostaniem kwartale tego roku o ok. 80,4 mln zł.
– Przekazanie szczegółowych informacji będzie możliwe po zakończeniu procesu aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zastrzegł fundusz.
ZPP zwracał również uwagę na to, że zgodnie z szacunkami w przyszłym roku płace minimalne w podmiotach leczniczych wzrosnąć mają o przeszło 13 proc., dlatego prosił o informację o harmonogramie prac MZ i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (opracowującej propozycje stawek) nad przygotowaniem wycen w 2023 r., które pozwoliłyby te podwyżki sfinansować. Przypomnijmy, że w tym roku samorządowcy i dyrektorzy szpitali wskazywali, że pieniądze na podwyższenie płac trafiły do lecznic zbyt późno, a także że towarzyszył temu chaos, który sprawił, że nie wszyscy byli w stanie wypłacić należne pieniądze w terminie. Tymczasem zgodnie z ustawą podwyżkową płace pracowników placówek medycznych podnoszone są co roku od 1 lipca.