Pierwotna wersja projektu została opublikowana w lipcu ubiegłego roku, budząc ogromne kontrowersje. Dotyczyły one m.in. skumulowania kompetencji do przyznawania autoryzacji oraz akredytacji w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także zaproponowanej procedury pozasądowanego przyznawania rekompensat za zdarzenia medyczne.
We wrześniu br. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zapowiadali, że prace nad nową wersją projektu trwają i w październiku zaprezentują ich efekt. Trafił on właśnie na komisję prawniczą, z dość licznymi modyfikacjami wprowadzonymi w wyniku konsultacji publicznych i opiniowania.