Od października, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1296), wszedł w życie obowiązek raportowania do SIM nowych danych. Najwięcej emocji budzi informowanie o ciąży. Eksperci przekonują, że nie ma szczególnego powodu do obaw w związku z „rejestrem ciąż”, choć przyznają też, że rozumieją, z czego wynika nieufność wobec systemu.