Na początku lipca resort zdrowia skierował do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wprowadzić ma on wiele oczekiwanych zmian, ale wzbudza również sporo kontrowersji (o propozycji tej pisaliśmy m.in. w tekście „Walka o wyroby medyczne trwa”, DGP nr 163/2022).
Nowela znacząco zmienić ma system refundacji produktów dla osób ze stomią, co wywołuje sprzeciw tej grupy pacjentów i reprezentujących ich organizacji. Jak wynika z odpowiedzi ministerstwa na interpelację posła Franciszka Sterczewskiego (KO), o kompromis nie będzie łatwo.