Jego założenia zostały opublikowane w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego badania stóp dzieci i młodzieży, który właśnie został skierowany do konsultacji społecznych.
Programem objęte zostaną dzieci od 5. do 16. roku życia. Dlaczego ta grupa? Dla pięciolatków ma być to aspekt profilaktyczny (z uzasadnienia projektu wynika, że wraz z rozpoczęciem szkoły, czyli w wieku siedmiu lat, zmienia się tryb życia dziecka, a co za tym idzie – następuje tzw. pierwszy krytyczny okres posturogenezy). Z kolei granica 16 lat jest związana z zakończeniem procesu wzrastania.