Walka z wadami kończyn dolnych – to cel, który przyświeca nowemu programowi pilotażowemu. Jak wskazują jego autorzy, wady postawy obecnie dotykają od 50 proc. do nawet 90 proc. dzieci.

Jego założenia zostały opublikowane w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego badania stóp dzieci i młodzieży, który właśnie został skierowany do konsultacji społecznych.
Programem objęte zostaną dzieci od 5. do 16. roku życia. Dlaczego ta grupa? Dla pięciolatków ma być to aspekt profilaktyczny (z uzasadnienia projektu wynika, że wraz z rozpoczęciem szkoły, czyli w wieku siedmiu lat, zmienia się tryb życia dziecka, a co za tym idzie – następuje tzw. pierwszy krytyczny okres posturogenezy). Z kolei granica 16 lat jest związana z zakończeniem procesu wzrastania.
Zgodnie z założeniami pilotażem ma być objęte do 24 tys. małych pacjentów w okresie dwóch lat jego trwania – od 500 do 1,5 tys. u każdego z realizatorów, których ma być od 12 do 16. Co istotne, nie będą wymagane skierowania – pacjenci będą kwalifikowani według kolejności zgłoszeń.
24 tys. maksymalnie tyle dzieci ma zostać objętych pilotażem
W ramach pilotażu dzieci będą mogły skorzystać z manualnego badania biomechaniki stóp, badania podoskopowego lub komputerowego badania stóp na platformie.
Realizatorem programu będzie mógł zostać podmiot posiadający umowę z NFZ na świadczenia w postaci rehabilitacji leczniczej oraz dysponujący sprzętem koniecznym do wykonywania badań. Dodatkowym warunkiem jest zapewnienie dostępu do fizjoterapeuty, który będzie wykonywał objęte programem badania, planował i prowadził dalsze postępowanie fizjoterapeutyczne, dokonywał końcowej oceny po zakończeniu fizjoterapii oraz udzielał zaleceń profilaktycznych.
Każde z badań zostało wycenione przez autorów rozporządzenia na 120 zł brutto. Z kolei pozostałe świadczenia będą zgodnie z postanowieniami umów łączących podmioty z NFZ.
Przepisy mają wejść w życie 14 dni od daty ogłoszenia. Nie zostało w nich określone, kiedy pilotaż ma się rozpocząć. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych