Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022 r. poz. 1817). Przedłuża ono do 30 września obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza, oraz w aptekach. To już kolejne wydłużenie – na mocy poprzedniego rozporządzenia miał on obowiązywać do końca wakacji.
Oprócz tego w dalszym ciągu do końca września pozostaje zawieszone przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wiążące się z przekroczeniem granicy polsko-białoruskiej. Lekarze z kolei wciąż nie będą musieli przekazywać formularzy dotyczących zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania COVID-19, jeśli zlecą wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 i przekażą jego wynik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zlecenie online będzie uznawane za spełniające standardy jakości.