W całym 2022 r. ceny usług ambulatoryjnych i innych związanych ze zdrowiem wzrosną o około 14 proc. w porównaniu do 2021 r. – przewiduje firma PMR, zajmująca się analizami rynkowymi. Powód? Kluczowym są rosnące koszty energii, wody, najmu, sprzętu, remontów.
– Przez długi czas wdrażane przez nas wewnętrzne działania optymalizacyjne pozwalały nam ograniczyć do minimum przenoszenie tych dodatkowych kosztów na pacjentów. Doszliśmy jednak do momentu, w którym zapewnienie dostępności i odpowiedniej jakości świadczeń musi przełożyć się na duże podwyżki cen abonamentów, jak i innych oferowanych przez nas usług – mówi Michał Rybak, wiceprezes ds. operacyjnych Lux Medu.
Centrum Medyczne Damiana, inny duży gracz na rynku prywatnej opieki zdrowotnej, wskazuje, że na początku roku podniosło ceny od 5 do 10 proc. w zależności od usługi. Na wrzesień zapowiada kolejną podwyżkę, w podobnej skali.