1 czerwca ruszył program pilotażowy przeglądów lekowych. Jakie wnioski nasuwają się po pierwszych tygodniach jego trwania?
Tak jak się spodziewaliśmy, pacjenci bardzo pozytywnie odebrali możliwość skorzystania z usługi przeglądu lekowego. Zresztą pora na uruchomienie pilotażu okazała się idealna - jest ciepło, poza typowym okresem chorobowym, jest czas spokojnie zająć się takimi pacjentami. Choć oczywiście zdarzają się i tacy, których nie da się za żadne skarby do tego namówić. Natomiast nie jest to nic nietypowego, jeśli porównamy naszą sytuację do doświadczeń kolegów, którzy prowadzili takie programy za granicą. Również grupa docelowa oraz liczba realizatorów pilotażu okazała się optymalna. Jako koordynatorzy mamy możliwość, by odwiedzać uczestniczące w nim apteki, zbierając feedback również od farmaceutów - jak sobie radzą, jakie są ich spostrzeżenia. Dzięki temu mamy już pierwsze przemyślenia, co działa, a co wymagałoby poprawy.