Czy zapowiadane zmiany poprawią działanie przychodni POZ?
Zdecydowanie tak. Choćby z tego powodu, że to nowy model funkcjonowania lekarza POZ, który poszerza jego kompetencje i pozwala na lepsze funkcjonowanie zarówno praktyk lekarskich, jak i pacjentów korzystających z ich usług. Dzięki reformie lekarze uzyskają podobne uprawnienia jak ich koledzy w państwach zachodnich, np. w Danii czy Holandii.