Czy zapowiadane zmiany poprawią funkcjonowanie przychodni POZ?
I tak, i nie. Tam, gdzie uda się zorganizować całość w nowej formule, to powinno się poprawić. Tam, gdzie są braki kadrowe i brak dostępności do konsultacji, np. z kardiologiem czy endokrynologiem, to nie będzie poprawy, a nawet sytuacja może się pogorszyć w pierwszym etapie. Mam nadzieję, że w przyszłości ostateczny efekt będzie jednak dla pacjentów pozytywny.
Czy zmiana finansowania na tzw. fee for service (za usługę) zamiast stawki kapitacyjnej, czyli stałej kwoty na leczenie, poprawi dostęp do badań?