Pod koniec maja resort zdrowia przedstawił ogólne założenia programu „Pakiet dla młodych”, który ma zachęcić do podejmowania studiów medycznych i ułatwić kształcenie na tych kierunkach (pisaliśmy o tym m.in. w DGP nr 20/2022, „Obecna sieć szpitali do końca roku”). Przewiduje on zmiany w podstawach programowych, więcej zajęć praktycznych kosztem teoretycznych, wprowadzenie obowiązkowego egzaminu praktycznego na szóstym roku studiów. Jak deklarował wiceminister zdrowia Piotr Bromber, program ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku akademickim.
Choć co do zasady kierunek zmian jest pozytywnie oceniany w środowisku medycznym, kontrowersje wzbudził program „Młody dydaktyk”, który - zgodnie z zapowiedziami ministerstwa - przewiduje m.in. to, że zdolni studenci szóstego roku medycyny mogliby prowadzić zajęcia dla młodszych roczników. Ma to ich zachęcić do pozostania na uczelni.