Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1801.) przyjęła na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów. Natychmiast został on skierowany do I czytania w sejmowej komisji zdrowia.
Przypomnijmy, jest to efekt porozumienia zawartego przez resort zdrowia z trójstronnym zespołem ds. ochrony zdrowia w listopadzie 2021 r., jednakże bez udziału przedstawicieli tzw. białego miasteczka, czyli protestujących w tym czasie przed KPRM. Zgodnie z porozumieniem nowe zasady wynagradzania pracowników medycznych mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r. Dzięki nowelizacji wynagrodzenia lekarzy specjalistów wzrosną z 6769 zł do 8219 zł, magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją – z 5478 do 7304 zł, a nieposiadających jej – z 4186 zł do 5775 zł. Z kolei płace ratowników oraz pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrosną z 3772 do 5323 zł, opiekunów medycznych oraz techników medycznych ze średnim wykształceniem – z 3772 do 4870 zł, wreszcie sanitariuszy i salowych – z 3049 zł do 3680 zł.