Jak wynika z danych resortu zdrowia przekazanych DGP, 216 osób było leczonych psychiatrycznie, a ponad 100 trafiło pod opiekę hospicjów lub zakładów opiekuńczo-leczniczych. Poza tym ponad 23 tys. uchodźców trafiło do szpitali. Najwięcej (prawie 17 proc.) pacjentów z Ukrainy było w placówkach w województwach mazowieckim, dolnośląskim (12 proc.) i małopolskim (11 proc.). Jaki był dokładnie koszt ich leczenia - jeszcze nie wiadomo. Podsumowania trwają. Według wstępnych szacunków może to być 300 mln zł na każdy 1 mln uchodźców, którzy przyjechali do Polski.
Pieniądze nie pochodzą bezpośrednio z budżetu na zdrowie, lecz z centralnego. Ministerstwo Zdrowia kilkukrotnie próbowało jednak przekonać Komisję Europejską, żeby przekazała dodatkowe fundusze na ten cel. Na razie bezskutecznie.