Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny zaktualizowały właśnie swoje wytyczne dotyczące odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, oddziałach medycyny paliatywnej, w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Podkreślono w nich, że w okresie epidemii COVID-19 odwiedziny powinny odbywać się z uwzględnieniem wskazanych rekomendacji.
Zaleca się umożliwianie odwiedzin jednocześnie przez jedną osobę, a w szczególnych sytuacjach – dwie osoby. Powinny zostać określone przedziały czasowe dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia, a także czas ich trwania (przy czym czas wizyty nie powinien być ograniczany poniżej dwóch godzin).