Resort finansów chce wykreślić z rozporządzenia o stosowaniu obniżonych stawek VAT część produktów medycznych, dla których stawka obniżona została zapisana w ustawie – wynika z opublikowanego poniedziałek na stronach RCL projektu.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w poniedziałek został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Celem projektu jest wykreślenie z obecnie obowiązującego rozporządzenia części zapisów, dotyczących zastosowania stawki obniżonej do niektórych wyrobów medycznych.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, 7 kwietnia 2022 r. została uchwalona ustawa o wyrobach medycznych. Dotychczas obowiązująca ustawa dotycząca wyrobów medycznych straci moc; do jej zapisów odwołuje się rozporządzenie dotyczące stosowania obniżonych stawek VAT, które obecnie obowiązuje.

Na mocy nowej ustawy o wyrobach medycznych został zmieniony załącznik do ustawy o VAT, wskutek czego obniżona 8-proc. stawka VAT będzie miała zastosowanie do wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych, w rozumieniu unijnych przepisów w sprawie wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Według znowelizowanego załącznika do ustawy o VAT stawka obniżona będzie także stosowana do usług naprawy i konserwacji wyrobów medycznych.

„Z uwagi na powyższe uregulowania zmieniające przepisy ustawy o VAT, wprowadzane nową ustawą o wyrobach medycznych, nie będzie już konieczności utrzymywania przepisów wprowadzonych w załączniku do rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. zawierającym wykaz towarów objętych stawką 8 proc. (…)” – wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. „Z uwagi na wprowadzane ustawą o wyrobach medycznych regulacje istnieje konieczność uchylenia ww. przepisów, tj. poz. 6-8 załącznika do rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r.” – dodano.

Rozporządzenie, jak wynika z projektu, ma wejść w życie 22 maja br. (PAP)

autor: Marek Siudaj