Prawie 47 mln zł otrzyma w przyszłym roku Agencja Oceny Technologii Medycznych. Ma opracować taryfy świadczeń medycznych.
Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie już wyceniał usług medycznych. Od 1 stycznia 2015 r. ma się tym zająć Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM) w Warszawie. Urząd zmieni też nazwę na Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Nowe zadanie będzie finansowane ze składek ubezpieczonych przekazanych przez NFZ. Takie rozwiązanie wprowadziła nowelizacja z 22 lipca 2014 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1138). Zgodnie z jej art. 31t, ust. 9 ma to być nie więcej niż 0,07 planowanych przychodów ze składki zdrowotnej na dany rok. W 2015 r. kwota ta wyniesie 46,79 mln zł. Pieniądze dotrą do AOTM w 12 miesięcznych ratach.
Zanim agencja dostanie pierwszą transzę środków, NFZ musiał jednak dokonać zmiany swojego planu finansowego na 2015 r. Obecny nie uwzględniał bowiem tego wydatku.
– Gdy plan był przyjmowany, nie obowiązywały jeszcze przepisy znowelizowanej ustawy, więc nie można było uwzględnić odpisu na taryfikację świadczeń – wyjaśnia Sylwia Wądrzyk z biura prasowego NFZ.
Wczoraj stosowną zmianę pozytywnie zaopiniowali posłowie komisji zdrowia.
– Pierwszą transzę NFZ przekaże nam pod koniec stycznia 2015 r. Jesteśmy jednak na to przygotowani, za wszystkie niezbędne zakupy czy wynajęcie dodatkowej powierzchni będziemy płacić wtedy, kiedy będą pieniądze – ujawnia Wojciech Matusewicz, prezes AOTM.
Agencja będzie mogła przeznaczyć pieniądze z odpisu m.in. na wynagrodzenia dla osób, które zatrudni do obsługi nowego zadania.
– Przeprowadziliśmy już rekrutację pierwszych pracowników, tj. informatyków, prawników, ekonomistów, biostatystyków, lekarzy i farmaceutów. Większość jest lub była związana z systemem ochrony zdrowia. W sumie zatrudnimy docelowo 60 nowych osób – dodaje Wojciech Matusewicz.
Zmiana planu Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. nie będzie ostatnią w tym roku nowelizacją budżetu tej instytucji. Zgodnie z tzw. ustawą transgraniczną prezes NFZ musi zmodyfikować do 15 grudnia także tegoroczny plan funduszu. Powinien on uwzględnić rezerwę w wysokości 367 mln zł przeznaczoną na zwrot pacjentom kosztów leczenia za granicą. Bez tej zmiany nie można rozpocząć wypłat chorym, którzy leczyli się w innym kraju członkowskich UE po wejściu w życie dyrektywy transgranicznej. Natomiast najważniejsza dla świadczeniodawców zmiana, czyli zwiększenie środków na realizację pakietu onkologicznego w 2015 r., zostanie przeprowadzona najprawdopodobniej już po nowym roku.