Przegląd prawa krajowego w tym zakresie wymusiły unijne przepisy.
Zgodnie z projektem ma zostać stworzona elektroniczna książka leczenia zwierząt. Zapewni ona dostępność – dla celów kontroli urzędowych – pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność.