Lepsza kontrola urzędowych czynności, które mają zapewnić stosowanie prawa żywnościowego i paszowego, w tym zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. To główne założenia projektu nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, który wczoraj przyjął rząd.

Przegląd prawa krajowego w tym zakresie wymusiły unijne przepisy.
Zgodnie z projektem ma zostać stworzona elektroniczna książka leczenia zwierząt. Zapewni ona dostępność – dla celów kontroli urzędowych – pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność.
Rząd spełnił także postulat rolników i umożliwił dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła w wieku do 12. miesiąca życia, w ramach produkcji mięsa na użytek własny.
Na podstawie nowych regulacji minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł też określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE. Produkty, dla których zostaną ustalone krajowe przepisy, będą mogły być wprowadzane na rynek wyłącznie na terytorium Polski.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd