Nowy wykaz placówek zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do końca czerwca 2027 r. Datę końcową dodał Senat w jednej z zaproponowanych przez siebie poprawek do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta ma na celu przede wszystkim wydłużenie o kolejne pół roku okresu obowiązywania obecnego wykazu lecznic zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. Wprowadza też zasadę, że za podstawę wyliczenia ryczałtu na ten rok mają posłużyć dane za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19. Poza tym znalazły się w niej przepisy, dzięki którym studenci medycyny zyskają więcej czasu na złożenie wniosków o kredyt. Okres ich składania ma zostać wydłużony do końca roku akademickiego 2021/2022 z jednoczesnym zachowaniem możliwości sfinansowania z kredytu opłat za oba semestry tego roku.
Senat zaproponował dwie poprawki do ustawy. Jak mówiła przewodnicząca senackiej komisji zdrowia Beata Małecka-Libera, zostały one zaakceptowane przez resort zdrowia. Obie dotyczą doprecyzowania terminów określonych w ustawie.
Pierwsza z nich odnosi się do okresu obowiązywania wykazu szpitali należących do sieci. Zgodnie z ustawą ma on obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Jednak ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) stanowi, że taki wykaz powinien obowiązywać w okresie czterech lat od 1 lipca. Pojawia się zatem nieścisłość, ponieważ wykaz obowiązujący od 1 stycznia 2023 r. powinien wygasać 2 stycznia 2027 r., a w takim wypadku nie byłoby dokumentu obowiązującego od stycznia do końca czerwca 2027 r. Dlatego konieczne jest doprecyzowanie zapewniające ciągłość.
Druga poprawka również dookreśla terminy – w przepisie dotyczącym ustalenia wysokości ryczałtu na okres rozliczeniowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. W uzasadnieniu pierwotnego projektu wskazywano, że chodzi o pierwsze półrocze br. Senatorowie zapisali jednak, że chodzi o okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. (a nie jedynie pierwsze półrocze). Dodatkowo doprecyzowali, że ryczałt ma być wyliczany na podstawie danych dotyczących liczby i rodzaju świadczeń udzielonych i sprawozdanych za okres rozliczeniowy obejmujący 2019 r. Chodzi o to, by jednoznacznie wskazać, że nie chodzi tylko o świadczenia z 2019 r., ale powinny być brane pod uwagę inne dane wskazane w art. 136c ust. 1 o świadczeniach.
Etap legislacyjny
Ustawa wraca do Sejmu po poprawkach Senatu