Trwają prace techniczne związane z wdrożeniem jednolitego systemu kodowania dla dawki przypominającej po szczepieniu szczepionką Johnson&Johnson w postaci 2/1 – poinformowało PAP Ministerstwo Zdrowia. Obecnie w takim przypadku stosowane jest kodowanie 2/2.

W grudniu ub.r. Komisja Europejska przyjęła przepisy stanowiące, że okres ważności unijnego certyfikatu COVID "do celów podróży wewnątrz Unii Europejskiej" będzie wynosić 270 dni (9 miesięcy) i rozpoczynać się w dniu podania ostatniej dawki cyklu szczepień pierwotnych. Prócz tego Komisja dostosowała przepisy dotyczące kodowania certyfikatów szczepień. Zmiana ta jest niezbędna, by można było odróżnić certyfikaty wydane po ukończeniu serii szczepień pierwotnych od tych wydanych po podaniu dawki przypominającej.

Zgodnie z nowymi regulacjami dawki przypominające powinny być kodowane w sposób następujący: 3/3 u osób, które przyjęły dawkę przypominającą po dwudawkowej serii szczepień pierwotnych oraz 2/1 u osób, które przyjęły dawkę przypominającą po serii szczepień pierwotnych szczepionką jednodawkową lub które mają status ozdrowieńca i przyjęły jedną dawkę szczepionki dwudawkowej. Obecnie w Polsce w certyfikatach osób zaszczepionych szczepionką jednodawkową Johnson&Johnson i dawką przypominającą wciąż widnieje zapis 2/2, co może sugerować, że przyjęły one serię szczepień pierwotnych.

W odpowiedzi na pytania PAP Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że "w oparciu o akt delegowany Komisji (UE) 2021/2301 z dnia 21 grudnia 2021 r. - który wprowadza jednolity system kodowania dla dawki przypominającej po szczepieniu szczepionką Johnson&Johnson w postaci 2/1 - zmiana ta powinna zostać zaimplementowana do 1 lutego". "Obecnie trwają prace techniczne związane z wdrożeniem tego rozwiązania. Kiedy będzie gotowe, stosowne komunikaty zostaną podane do wiadomości publicznej" – czytamy.

Resort zdrowia przekazał też, że w systemie Internetowe Konto Pacjenta - oprócz wygenerowania Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) – można wygenerować zaświadczenie przyjęcia każdej dawki szczepienia. "Znajdują się one w zakładce profilaktyka --> szczepienia. Informacje są przedstawione zarówno po polsku, jak i po angielsku" – wyjaśnił.

MZ przypomniało ponadto, że "każdy kraj może wprowadzać własne regulacje w zakresie stosowania UCC w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, dlatego na podróżnym spoczywa obowiązek indywidualnej weryfikacji zasad obowiązujących w miejscu docelowym i przygotowania wymaganych dokumentów". (PAP)

autorka: Daria Porycka