Mimo początkowych zapowiedzi ostatecznie resort zdrowia poszedł na kompromis z farmaceutami. Szczepienia w aptekach wydają się niezagrożone.

Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia z 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. z 2022 r. poz. 38), które weszło w życie 11 stycznia.
Przypomnijmy, gdy na początku grudnia zeszłego roku ukazał się jego projekt, wśród farmaceutów rozgorzała dyskusja, czy resort zdrowia nie rozprawia się w ten sposób z programem szczepień w aptekach, który właśnie zaczynał się rozpędzać (pisaliśmy o tym w tekście „Wypadek przy pracy czy eliminacja szczepień w aptekach?”, DGP nr 238/2021). Obowiązek posiadania poczekalni, osobnego wejścia czy umywalki w tzw. izbie przyjęć pacjentów był wskazywany jako kalka wytycznych, którym sprostać muszą przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, zupełnie nieprzystających do realiów aptek.
Jeszcze pod koniec grudnia wydawało się, że sytuacja jest patowa – resort argumentował, że tak wyśrubowane wymogi są konieczne. Finalnie jednak przepisy, które weszły w życie, wydają się odpowiadać oczekiwaniom farmaceutów. Już nie izba przyjęć, a pokój opieki farmaceutycznej – w formie oddzielnego pomieszczenia albo wyodrębnionej, zapewniającej intymność części tzw. izby ekspedycyjnej lub pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe, przeznaczone na czas szczepień wyłącznie dla pacjentów. Doktor Piotr Merks z Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW wskazuje, że rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu to standardy, które sprawdzają się w wielu krajach już od 2003 r. Jego zdaniem ostateczna decyzja resortu napawa optymizmem – tym bardziej że od tego tygodnia apteki mogą także szczepić na grypę. – Na 12 stycznia br. farmaceuci podali 1 111 000 szczepionek. Co ciekawe, o ile w przypadku innych punktów zainteresowanie pacjentów od jakiegoś czasu maleje, to w przypadku aptek mamy do czynienia z tendencją wzrostową – podkreśla dr Merks.
Nowe wytyczne będą obowiązywać od września br. – do tego czasu obowiązuje okres przejściowy. ©℗