Szczegóły dotyczące zarzutów i środków zapobiegawczych gorzowscy śledczy mają ogłosić w piątek na konferencji prasowe

Leczenie w krajach Unii na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia jest możliwe. Prawo zwrotu od NFZ poniesionych kosztów leczenia w innym państwie Unii Europejskiej będzie przysługiwało za usługi medyczne, co do których uprzednio było wydane skierowanie uprawnionego lekarza. Podstawę zwrotu stanowić ma rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot, który udzielił świadczenia.

Zwrot kosztów będzie dokonany w wysokości odpowiadającej kwocie finansowania stosowanego w rozliczeniach NFZ w ramach umów z krajowymi świadczeniodawcami.

Wnioski o zwrot kosztów będzie rozpatrywał dyrektor właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego NFZ. Od jego decyzji przysługiwać będzie odwołanie do Prezesa NFZ.