Od nowego roku Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie już decydował o tym, ile ma zapłacić szpitalom za daną procedurę. Wyceną świadczeń (czyli taryfikacją) zajmie się Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Tak zdecydowała nowelizacja z 22 lipca 2014 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 201r r. poz. 1138). W związku z nowymi obowiązkami AOTM przekształci się w Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przy której będzie działać nowy organ o charakterze opiniodawczo-doradczym – rada ds. taryfikacji. Minister zdrowia na podstawie upoważnienia zawartego w noweli ustawy o świadczeniach zaproponował wysokość honorariów, które mają przysługiwać członkom tego gremium za udział w każdym posiedzeniu. Propozycje stawek zostały zawarte w projekcie rozporządzenia, który został przekazany do konsultacji społecznych. Zgodnie z nim przewodniczący rady każdorazowo otrzyma 3 tys. zł, jego zastępca 2,7 tys. zł, a członkowie nie więcej niż 3,5 tys. zł. Taki limit wynagrodzeń za jedno posiedzenie został określony w ustawie o świadczeniach. Przy czym łączna wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla każdego z członków nowego gremium nie może przekroczyć kwoty 10,5 tys. zł.
Reklama
Ponadto AOTM i NFZ będą miały nadane nowe statuty. Tak wynika z projektów dwóch innych rozporządzeń ministra zdrowia, również przekazanych do konsultacji.
Nowy dokument AOTM uwzględni zmiany, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2015 r. Natomiast zmieniany status NFZ przewiduje, że w centrali funduszu powstanie departament kontroli. Będzie on odpowiadał m.in. za monitoring list oczekujących na świadczenia, a także realizował audyty, które dotychczas były wykonywane przez różne komórki organizacyjne NFZ. To efekt m.in. zaleceń NIK, która wskazywała na potrzebę wzmocnienia pionu kontrolnego w NFZ.
Zdaniem resortu zdrowia wysokie zarobki członków rady ds. taryfikacji pozwolą zatrudnić wybitnych specjalistów
Etap legislacyjny
Projekty w konsultacjach społecznych