Reklama
Projekt ustanawiającej go uchwały został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Chodzi o to, by wspomniane oddziały były w stanie leczyć pacjentów z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia COVID-19, a także tych doświadczających pogorszenia stanu zdrowia psychicznego w związku z epidemią i obostrzeniami, których sukcesywnie przybywa.
Jak informują autorzy projektu, w Polsce świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży udziela 46 oddziałów stacjonarnych. Borykają się one z licznymi problemami wynikającymi m.in. ze zwiększającej się liczby pacjentów, a sytuację dodatkowo pogarsza pandemia, trzeba bowiem nie tylko dostosować infrastrukturę do wymogów sanitarnych, ale i liczyć się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń i chorób psychicznych wśród dzieci i młodzieży.
W 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków na działania inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który spotkał się z dużym zainteresowaniem – złożone zostały 34 wnioski na łączną sumę ponad 60 mln zł. W związku z tym uznano za konieczne przygotowanie programu zapewniającego większe wsparcie oddziałom psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Jego głównym założeniem jest dostosowanie infrastruktury do wymagań prawnych i funkcjonalnych, która to zapewni bezpieczeństwo, również sanitarne, a także umożliwi stosowanie nowoczesnych form terapii.
Wsparcie kierowane będzie do podmiotów leczniczych udzielających stacjonarnych świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, m.in. na oddziałach szpitalnych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, w hostelach, a także w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich.
Koszt realizacji programu wyniesie 40 mln zł rocznie (w ciągu dwóch lat 80 mln zł). Dla porównania NFZ na psychiatrię dzieci i młodzieży przeznacza ok. 0,5 mld zł rocznie.