Zmianę tę wprowadzić ma nowelizacja rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 plus”, której projekt jest przedmiotem konsultacji.
Jego autorzy wskazują, że obecna sytuacja potęguje ryzyko zachorowania na najczęstsze choroby cywilizacyjne, takie jak choroby układu krążenia czy choroby metaboliczne. Dlatego zasadne jest wydłużenie pilotażu, co pozwoli na „powszechne objęcie świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych”. Tym samym wydłużony zostanie okres ewaluacji programu – do 30 września 2022 r.