Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o wsparciu realizacji zadań państwa w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludności, wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Za jego opracowanie odpowiedzialny jest Michał Dworczyk, szef KPRM.
Jak wyjaśniają autorzy projektu, dotyczy on zadań państwa dotyczących zapewnienia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz udzielania wsparcia humanitarnego – zarówno w kraju, jak i poza terytorium Polski, w związku z wypełnianiem zobowiązań międzynarodowych.
Projektowana ustawa ma określić zasady udzielania wsparcia w realizacji tych zadań, wskazać podmioty za to odpowiedzialne, opisać sposoby ich działania, współpracy oraz finansowania. W tym celu w RCB ma został powołany Zespół Humanitarno-Medyczny, który w kraju ma wspierać wyspecjalizowane jednostki w działaniach ratowniczych, a za granicą –m.in. brać udział w akcjach ratunkowo-ewakuacyjnych polskich obywateli będących ofiarami wypadków i innych zdarzeń nagłych, organizować i realizować dla nich transport medyczny.
Nowa ustawa ma być przyjęta przez rząd w III kw. br.