Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o wsparciu realizacji zadań państwa w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludności, wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Za jego opracowanie odpowiedzialny jest Michał Dworczyk, szef KPRM.
Jak wyjaśniają autorzy projektu, dotyczy on zadań państwa dotyczących zapewnienia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz udzielania wsparcia humanitarnego – zarówno w kraju, jak i poza terytorium Polski, w związku z wypełnianiem zobowiązań międzynarodowych.