Projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności określa zasady udzielania teleporad w AOS (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej) i zakłada m.in. konieczność uzyskania zgody pacjenta na tę formę już przy wyznaczaniu kolejnej wizyty, bezwarunkową możliwość jej odbycia w przypadku wydawania recept bądź zaświadczeń i wyłączenie jej stosowania, m.in. w przypadku leczenia dzieci do lat 6. To podobne zasady, jakie już obowiązują w podstawowej opiece zdrowotnej.
Co wolno pacjentowi, tego lekarz nie może