Do 2017 r. wszyscy pacjenci otrzymają elektroniczną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ), a personel dodatkowo – Kartę Specjalisty Medycznego (KSM).
Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113, poz. 657 ze zm.) przekazany właśnie do konsultacji społecznych. KUZ będzie służyć przede wszystkim do weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych.
Od prawie dwóch lat taką funkcję pełni System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ). Od 2017 r. placówki medyczne będą się nim posługiwać już tylko pomocniczo, gdy np. pacjent zgubi swoją kartę. Własną KUZ otrzyma każda osoba opłacająca składkę zdrowotną. Dokument będzie przysługiwał także nieubezpieczonym, lecz z prawem do świadczeń zdrowotnych, czyli np. dzieciom do lat 18 oraz osobom o niskich dochodach zgłaszanym do ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta. Wydanie im kart sfinansuje budżet państwa.
KUZ będzie też służyć do uwiarygodniania danych o świadczeniach medycznych wykonanych danemu pacjentowi. Te będą rejestrowane także przez Kartę Specjalisty Medycznego – kolejny elektroniczny dokument, nad którym pracuje fundusz. Na KSM mają być zapisane informacje o wszystkich poradach, badaniach i lekach zleconych danemu pacjentowi. Dzięki temu pracownicy medyczni zyskają dostęp do historii choroby.
Jak przekonuje Małgorzata Gałązka-Sobotka, członkini rady NFZ, jest to jedno z rozwiązań służących racjonalizacji i optymalizacji procesu leczenia. Obecnie głównym źródłem informacji dla lekarzy o wykonanej diagnostyce czy zażywanych lekach jest sam chory.
– Brak dostępu do informacji o pacjencie generuje skłonność lekarzy do powielania np. niektórych badań – wskazuje Małgorzata Gałązka-Sobotka.
NFZ zamierza wydać KSM wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i położnym, diagnostom laboratoryjnym, ratownikom medycznym i farmaceutom. Za pomocą tej karty będzie można też składać podpis elektroniczny.
– Będzie to, co dla nas istotne, także dokument równoważny z prawem wykonywania zawodu. Dlatego intensywnie współpracujemy nad tym projektem z Ministerstwem Zdrowia – mówi Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Wydawanie kart pacjentom i specjalistom medycznym ma się rozpocząć na przełomie 2015 i 2016 r. Na razie nie zostało przesądzone, w jaki sposób będą dystrybuowane. Oba dokumenty zainteresowani otrzymają bezpłatnie.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji przekazany do konsultacji społecznych