Co do zasady ustawa ma wzmocnić agencję i ułatwić jej działania, m.in. przez większą elastyczność. Będzie ona mogła dotować nie tylko badania kliniczne, lecz także eksperymenty badawcze.
Ustawa jednak została uzupełniona o kilka istotnych przepisów niedotyczących ABM. Jednym z nich jest zmiana w ustawie refundacyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 523), zgodnie z którą lek stosowany w ramach programu lekowego lub chemioterapii, dla którego nie wydano kolejnej decyzji o objęciu refundacją, a który jest dostępny w Polsce, przy braku alternatywnej terapii, może być finansowany na dotychczasowych warunkach za zgodą ministra zdrowia wydaną na wniosek prezesa NFZ – wyłącznie pacjentom, którzy rozpoczęli już leczenie w tym programie (maksymalnie przez rok).