Będą poprawki Senatu do ustawy o najniższych wynagrodzeniach w służbie zdrowia - zapowiedział w czwartek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Senat w czwartek zajął się pilną ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

"Ta ustawa jest kontrowersyjna, wzbudza duże emocje w środowisku pielęgniarek, czego wyraz widzieliście państwo trzy dni temu, wzbudza kontrowersje wśród lekarzy" - powiedział marszałek Grodzki na briefingu przed rozpoczęciem obrad Senatu.

"To jest ustawa, która sama w sobie nie wnosi jakiejś szczególnej wartości więc należy się spodziewać, że w Senacie będą próby poprawienia tego aktu legislacyjnego" - dodał.

Uchwalona pod koniec maja przez Sejm nowela ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakłada, że od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.

W poniedziałek rozpoczęła się akcja strajkowa i protest Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Głównym powodem jest procedowana obecnie w Senacie ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która - zdaniem związku - nie gwarantuje stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.