Szpital powoła konsylium, które wyznaczy choremu na nowotwór indywidualną terapię. Nad jej przebiegiem będzie czuwał koordynator leczenia
Wczoraj napisaliśmy, że środowisko medyczne niepokoi się brakiem regulacji dotyczących zmian w onkologii. W ustawach z pakietu onkologicznego nie ma ani słowa o terminach szybkiej ścieżki ani o nowej funkcji koordynatora leczenia. Rozwiązania zostaną wpisane do rozporządzeń koszykowych. Ich projekty po naszym tekście trafiły do konsultacji społecznych.

Fundusz zaoszczędzi

Projektowana nowela rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego zobowiązuje świadczeniodawców do przestrzegania terminów szybkiej diagnostyki. Docelowo – dwa lata po wejściu w życie nowych przepisów – od podejrzenia nowotworu do jego potwierdzenia ma upłynąć nie więcej niż 7 tygodni. Ministerstwo Zdrowia chce do tego terminu dochodzić stopniowo. W przyszłym roku będzie to 9 tygodni, a w 2016 – osiem. Projekt nie zawiera jednak szczegółów finansowania szybkiej ścieżki diagnostycznej. Te przygotuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Resort twierdzi, że zmiana nie będzie miała wpływu na budżet NFZ. Co więcej, efektem reformy będzie zmniejszenie kosztów leczenia onkologicznego. Resort tłumaczy, że np. terapia pacjentki z nowotworem piersi wykrytym w 3. lub 4. stadium choroby jest o co najmniej 8 tys. zł droższa niż w przypadku wykrycia tej choroby na wczesnym etapie. Wczesna diagnostyka pozwoli zaoszczędzić funduszowi ponad 13 mln zł rocznie.
Zdaniem ekspertów spadek kosztów nie będzie natychmiastowy. – Wykrywalność nowotworów zależy nie tylko od organizacji leczenia, ale także od świadomości pacjentów – stwierdza dr Jerzy Gryglewicz, ekspert z Uczelni Łazarskiego. – Natomiast planowane zmiany na pewno spowodują gwałtowny wzrost wydatków NFZ już w przyszłym roku, bo świadczenia onkologiczne będą nielimitowane – dodaje.

Liczy się dostęp

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, placówki zapewnią chorym na raka koordynowane leczenie. Chcąc być w systemie, będą musiały gwarantować im dostęp do pełnego zakresu świadczeń. Przy czym brak w ofercie np. chemioterapii lub radiologii nie wykluczy ich z systemu, jeżeli na brakujące świadczenia podpiszą umowy z innym podmiotem.
Ponadto szpitale będą miały obowiązek powołania interdyscyplinarnych zespołów (konsyliów), które dla każdego pacjenta zaplanują proces leczenia. W ich skład wejdą w zależności od potrzeb m.in. onkolog kliniczny, specjalista radioterapii, chirurgii i radiologii, a także fizjoterapeuta i psychoonkolog. Pacjent na rozpoczęcie terapii nie będzie mógł czekać dłużej niż 14 dni od zapisu na liście oczekujących. Dla każdego chorego placówka medyczna wyznaczy koordynatora leczenia. Obydwa rozporządzenia zaczną obowiązywać 1 stycznia 2015 r.

Etap legislacyjny

Projekty przekazane do konsultacji społecznych