Monitorowania wdrażania pakietu onkologicznego i kolejkowego oraz rzetelnej informacji dla pacjentów na ten temat. Między innymi tego chce prezydencka minister Irena Wóycicka, która wystosowała w tej sprawie list do szefa resortu zdrowia Bartosza Arłukowicza.

List jest efektem konsultacji, jakie odbyły się w Kancelarii Prezydenta w trakcie prac nad pakietem w Sejmie. W konsultacjach uczestniczyli miedzy innymi przedstawiciele ministerstwa zdrowia, samorządów lekarskich, pielęgniarek i położnych oraz organizacji pacjenckich.

Irena Wóycicka wskazała w swym liście na kilka problemów. Między innymi na potrzebę pogłębienia konsultacji ze świadczeniodawcami na etapie przygotowania aktów wykonawczych do tych ustaw. Bo -jak mówi - wiele istotnych szczegółów zostanie określonych w tych aktach wykonawczych. Wóycicka zwróciła także uwagę na konieczność zabezpieczenia środków finansowych i kadry medycznej niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań. Kolejną sprawą, na którą wskazuje prezydencka minister jest konieczność monitorowania wdrażania ustaw. Jak mówi, to po to, by móc jak najszybciej zareagować w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kłopotów. Kolejną ważną sprawa - zdaniem minister Wóycickiej - jest udostępnienie rzetelnych informacji dla świadczeniodawców i pacjentów na temat wprowadzanych zmian.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny. Nowe przepisy mają uprzywilejować pacjentów onkologicznych i poprawić dostęp do specjalistów wszystkim pacjentom. Mają wejść w życie na początku przyszłego roku.

Reklama