Fundusz zapowiada, że lista placówek świadczących rehabilitację postcovidową będzie aktualizowana. Obecnie obejmuje lecznice i gabinety ze wszystkich województw; w większości jest ich po kilka lub kilkanaście, najwięcej w Małopolsce – aż 27. Wykaz można znaleźć na stronie: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/rehabilitacja-po-covid-19-lista-placowek,7976.html.
Co istotne, rehabilitacja po COVID-19 nie musi wiązać się z wyjazdem lub pobytem poza domem. Może się odbywać w trybie ambulatoryjnym, czyli np. w gabinecie fizjoterapii, a także w domu. Wcześniej realizowały ją jedynie placówki mające umowę na świadczenia rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym.
Rehabilitacja przeznaczona jest dla m.in. pacjentów z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie. Z usług w domu mogą skorzystać osoby, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się. Konieczne jest skierowanie wystawiane pacjentowi przez lekarza (na podstawie określonych wskaźników), po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19. Program gwarantuje od dwóch do sześciu tygodni kompleksowej rehabilitacji, a można do niego dołączyć w ciągu 12 miesięcy od zakończenia leczenia lub nie później niż po sześciu miesiącach w przypadku rehabilitacji domowej lub w gabinecie fizjoterapeutycznym.
Stawka za każdy osobodzień rehabilitacji w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym wynosi 188 zł. Za zrealizowanie programu rehabilitacji ambulatoryjnej NFZ zapłaci ponad 1000 zł za pacjenta, a w przypadku rehabilitacji domowej może to być ponad 1500 zł. Koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa.
Specjaliści szacują, że przynajmniej jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne.