Fundusz zapowiada, że lista placówek świadczących rehabilitację postcovidową będzie aktualizowana. Obecnie obejmuje lecznice i gabinety ze wszystkich województw; w większości jest ich po kilka lub kilkanaście, najwięcej w Małopolsce – aż 27. Wykaz można znaleźć na stronie: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/rehabilitacja-po-covid-19-lista-placowek,7976.html.
Co istotne, rehabilitacja po COVID-19 nie musi wiązać się z wyjazdem lub pobytem poza domem. Może się odbywać w trybie ambulatoryjnym, czyli np. w gabinecie fizjoterapii, a także w domu. Wcześniej realizowały ją jedynie placówki mające umowę na świadczenia rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym.