Firma British American Tobacco (BAT) została wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za ogólnopolską kampanię „Zero Kompromisów”, której celem jest budowanie świadomości wśród sprzedawców, by bezkompromisowo podchodzili do zakazu sprzedaży wyrobów nikotynowych osobom nieletnim. To nie jedyne wyróżnienie dla BAT w ostatnim czasie.

Kampania „Zero Kompromisów” znalazła się w kolejnej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydanej właśnie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To największy i najbardziej prestiżowy przegląd działań CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu)
i zrównoważonego rozwoju w Polsce, zwracający uwagę na najlepsze praktyki firm w tych obszarach. CSR to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy.

BAT wyróżniono w kategorii „Uczciwe praktyki operacyjne” za kampanię w dobitny sposób pokazującą potrzebę przestrzegania ustawowego zakazu sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia wyrobów nikotynowych, głównie e-papierosów i innych produktów o tzw. obniżonym ryzyku.
„Zero Kompromisów” odwołuje się do odpowiedzialności sprzedawców, wskazując na to, jak istotna jest świadoma odmowa dokonania transakcji z naruszeniem prawa. Misją organizatora kampanii - należącej do BAT sieci eSmoking World (największej multibrandowej sieci sprzedaży e-papierosów w Europie) jest wzmocnienie przekonania wśród sprzedawców sieci, że zarówno e-papierosy, jak i pozostałe wyroby o tzw. obniżonym ryzyku, zawierające nikotynę, przeznaczone są wyłącznie dla dorosłych palaczy. Co istotne, handlowcy mieliby również nie sprzedawać wyrobów nikotynowych dorosłym, jeżeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że za ich pośrednictwem skorzystałyby z nich osoby nieletnie.

W ramach pierwszego etapu kampanii organizatorzy przeprowadzili cykl szkoleń dla doradców klienta i rozpowszechnili materiały edukacyjne dla dorosłych konsumentów dotyczące odpowiedzialnego korzystania z produktów nikotynowych o potencjalnie obniżonym ryzyku.

- W DNA naszej firmy wpisana jest odpowiedzialność i przestrzeganie obowiązującego prawa - mówi Steven Harvie, General Manager British American Tobacco na Polskę i kraje bałtyckie. Tym bardziej cieszy, że niezależna organizacja doceniła nasze działania, które odzwierciedlają nasze wartości. Chcemy, by podzielali je zarówno wszyscy nasi pracownicy, ale również partnerzy biznesowi. Wiemy, jak istotne dla naszej branży jest zdecydowane odcięcie się od zjawisk niepożądanych, a takim jest
w pierwszej kolejności jakikolwiek dostęp osób nieletnich do nikotyny.

W Raporcie zwrócono też uwagę na długofalowy cel kampanii jakim jest włączenie do niej całej branży tytoniowej, producentów, wszystkich sprzedawców oraz niektórych instytucji administracji publicznej, po to, by skutecznie eliminować sprzeczne z prawem praktyki i zwiększyć bezpieczeństwo na rynku.

BAT angażuje się też w wiele innych działań CSR. Firma zdobyła ostatnio dwie prestiżowe nagrody - pierwsza to złoty medal (Gold Award) za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w tegorocznej edycji zestawienia Sustainability Yearbook, przygotowanego przez Standard and Poor’s (S&P) Global. Druga to wyróżnienie przyznawane przez CDP - Carbon Disclosure Project, globalną organizację non-profit, która nagradza firmy za wybitne osiągnięcia w aspekcie środowiskowym. BAT otrzymał nagrodę za wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym w łańcuchu dostaw.

Działania BAT w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju wpisują się w globalną strategię firmy „Lepsze Jutro” (A Better Tomorrow™), która zakłada między innymi osiągnięcie tzw. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. W fabryce BAT w Augustowie od pewnego czasu wdrażane są działania mające na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie szkodliwego wpływu działalności produkcyjnej na otoczenie. Fabryka już w 2017 roku zdobyła nagrodę w konkursie Fabryka Roku w kategorii Zielona fabryka. Oceniano tu m.in. efektywność energetyczną, ograniczenie strat w procesie produkcyjnym, gospodarkę odpadami oraz działania proekologiczne w społecznym otoczeniu zakładów.