Chodzi o rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego. Prace nad nimi trwają od sierpnia zeszłego roku. Zostały właśnie zwolnione z konieczności rozpatrzenia przez komisję prawniczą, zatem wkrótce będą mogły zostać opublikowane.
Znowelizowane rozporządzenia określić mają standardy, jakie muszą spełniać placówki leczące ten rodzaj raka – w zakresie organizacyjnym, sprzętowym, a także jeśli chodzi o personel i oferowane zabiegi. Zaproponowany w nim proces kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworach jelita grubego zakłada, że „ośrodki kompetencji” zapewnią m.in. kompleksową diagnostykę, dostęp do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego (chirurgicznego, systemowego), programów zdrowotnych (lekowych), wsparcie w zakresie uzyskania opieki hospicyjnej. Ważne mają być także koordynacja procesu leczenia oraz systematyczne monitorowanie jego jakości i wyników.