Chodzi o rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego. Prace nad nimi trwają od sierpnia zeszłego roku. Zostały właśnie zwolnione z konieczności rozpatrzenia przez komisję prawniczą, zatem wkrótce będą mogły zostać opublikowane.
Znowelizowane rozporządzenia określić mają standardy, jakie muszą spełniać placówki leczące ten rodzaj raka – w zakresie organizacyjnym, sprzętowym, a także jeśli chodzi o personel i oferowane zabiegi. Zaproponowany w nim proces kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworach jelita grubego zakłada, że „ośrodki kompetencji” zapewnią m.in. kompleksową diagnostykę, dostęp do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego (chirurgicznego, systemowego), programów zdrowotnych (lekowych), wsparcie w zakresie uzyskania opieki hospicyjnej. Ważne mają być także koordynacja procesu leczenia oraz systematyczne monitorowanie jego jakości i wyników.
W toku prac uwzględniono m.in. uwagi krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii, który wskazywał, że postawiono zbyt wysoki wymóg dotyczący liczby wykonanych zabiegów oraz terminu dokumentowania ich – tym bardziej że pandemia spowodowała ograniczenie liczby świadczeń w zeszłym roku. W związku z tym placówka wnioskowała o zniesienie wymagania czasowego w zakresie udokumentowania doświadczenia. Z kolei gliwicki oddział NIO zwracał uwagę na konieczność dopisania lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych jako realizujących badania endoskopowe przewodu pokarmowego. Do tej uwagi również resort się przychylił. Przyjął również sugestie Pracodawców RP, by można było wypełniać określone w rozporządzeniu wymogi poprzez zapewnienie podwykonawców posiadających stosowne certyfikaty, szczególnie w zakresie zaawansowanych badań materiału tkankowego. Nie uwzględniono natomiast tych uwag, które sugerowały np. rozszerzenie listy badań czy zabiegów, tłumacząc, że kolejne zaproponowane procedury wymagałyby dodatkowej analizy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Nie rozszerzono także standardu o usługi rehabilitacyjne, czego domagali się prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Resort tłumaczył, że jest to niemożliwe ze względu na różną strukturę placówek, i wskazywał, że ośrodek może wystawić skierowanie do odpowiedniego specjalisty.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń po zwolnieniu z komisji prawniczej