Tak wynika z odpowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski na interpelację poselską. Mirosława Nykiel (KO) opisała w niej przypadek Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, który wymagał, by osoba uczestnicząca w porodzie posiadała potwierdzenie przebycia zakażenia koronawirusem lub była zaszczepiona.
Wiceminister przyznał, że w czasie stanu epidemii ostateczną decyzję o obecności osoby towarzyszącej przy porodzie powinien podjąć kierownik szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego, mając na uwadze lokalne względy organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im towarzyszących od innych pacjentek. Jednak, jak podkreślił, obowiązujące w tym zakresie zalecenia określone przez konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii nie wiążą możliwości udziału w porodzie rodzinnym ze statusem osoby zaszczepionej lub przechorowaniem COVID-19. Eksperci uznali, że na obecnym etapie szczepień zmiana zaleceń pod tym kątem jest przedwczesna.