W poprzedniej kadencji w ramach prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju działała sekcja ochrony zdrowia. W styczniu prezydent dokonał zmian w kierownictwie swej kancelarii. Na stanowisko zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP powołał Piotra Ćwika, który zapowiedział, "przeformułowanie" dotychczasowej pracy Narodowej Rady Rozwoju. Mówił wtedy, że planowane jest powołanie kilku rad w różnych obszarach, w tym m.in. rady zajmującej się kwestiami ochrony zdrowia.

"Na pewno jedną z wiodących będzie w ramach Narodowej Rady Rozwoju rada, która będzie się zajmowała sprawami ochrony zdrowia. W naturalny sposób to jest bardzo istotne, patrząc na to, z czym się mierzymy od prawie roku, jeśli chodzi o pandemię i o wszystkie te ważne dla Polaków kwestie związane z ochroną zdrowia" - podkreślił Ćwik.

W grudniu 2020 r. Andrzej Duda powołał Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. Jej szefem został b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.