Deklaracje wyboru złożone przez pacjentów przed 15 czerwca zachowują ważność. Nowe powinny być składane na innych niż dotychczas drukach. Jednak wielu lekarzy rodzinnych, pielęgniarek i położnych nie wie jeszcze o tym, że formularze się zmieniły.
Wszystko dlatego, że resort zdrowia dał im bardzo mało czasu na wprowadzenie tych zmian m.in. do systemu informatycznego. Rozporządzenie ministra zdrowia z 11 czerwca w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 779), zostało opublikowane dwa dni po podpisaniu, a weszło w życie cztery dni później.
– Pracujemy na konkretnym oprogramowaniu. Ministerstwo na jego dostosowanie i aktualizację dało nam dwa dni, i to weekendowe – skarży się Joanna Szeląg, lekarz rodzinny z Porozumienia Zielonogórskiego. Poza tym przygotowywane w pośpiechu druki mają wady. We wzorze zabrakło rubryki na PESEL opiekuna dziecka. Jest potrzebny w przypadku najmłodszych noworodków zapisywanych do przychodni, bo one nie mają nadanego własnego numeru. Tymczasem komunikat w tej sprawie Tadeusza Jędrzejczyka, prezesa NFZ, nic nie wyjaśnia. Brzmi bowiem: „W sytuacji, gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają nr PESEL, wpisuje się numer rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, do czasu uzyskania przez nie własnego numeru” – poinformował Tadeusz Jędrzejczyk.
Dodał, że po nadaniu dziecku numeru PESEL i dostarczeniu go do świadczeniodawcy, zostanie on dopisany na deklaracji. Komunikat nie rozwiał też wątpliwości związanych z nowymi drukami. Lekarze wciąż nie wiedzą, jak mają składać deklaracje osoby nieletnie i ubezwłasnowolnione (mają swój PESEL, ale nie mają zdolności prawnej do składania deklaracji wyboru lekarza).

Przygotowane w pośpiechu rozporządzenie zawiera poważne błędy