Zmniejszy się grupa pracowników, którzy przed rozpoczęciem zatrudnienia muszą odbywać wstępne badania lekarskie na koszt przyszłego pracodawcy. Przewiduje to projekt ustawy o ułatwieniu działalności gospodarczej, którym dziś zajmie się rząd.
Obecnie badaniom lekarskim nie podlegają osoby, którzy w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę podejmują zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy na tym samym stanowisku, ewentualnie o zbliżonym – podobnych – warunkach. Natomiast projekt, który nowelizuje m.in. ustawę z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) rozszerza to zwolnienie.
Objęte zostaną nim osoby przyjmowane przez innego przedsiębiorcę pod warunkiem, że przedstawią oni aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzednią firmę. Dokument musi jednak potwierdzać brak przeciwwskazań do pracy w warunkach panujących w nowym środowisku pracy. Tak więc muszą być one takie same lub podobne jak w poprzedniej firmie. Oczywiście pomiędzy wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy a zatrudnieniem u nowego pracodawcy może maksymalnie upłynąć 30 dni. Ponadto zwolnienie z badań nie obejmuje osób wykonujących szczególnie niebezpieczne prace, czyli stwarzających duże zagrożenia wypadkami lub chorobami zawodowymi.
– Dla osób wykonujących prace w warunkach szczególnie niebezpiecznych bardzo ważne jest kontrolowanie zdrowia z odpowiednią częstotliwością – tłumaczy radca prawny Lech Obara z Kancelarii Lech Obara i Współpracownicy. – Zatrudnienie przy nich może spowodować pogorszenie się stanu zdrowia nawet w bardzo krótkim czasie – dodaje ekspert.
Projekt noweli nie zmienia zasad wskazujących, kto podlega wstępnym badaniom lekarskim.
Etap legislacyjny
Projektem zajmie się rząd