ZUS przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych. Aby starać się o skierowanie na takie leczenie, trzeba być ubezpieczonym i udokumentować chorobą, która może uniemożliwić lub utrudniać wykonywanie pracy.

Rehabilitacja dotyczy głównie schorzeń narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, schorzeń psychosomatycznych i stanu po operacji nowotworu gruczołu piersiowego.

Wniosek o bezpłatną rehabilitację wypisuje lekarz prowadzący leczenie. Trzeba go złożyć w najbliższej placówce ZUS, gdzie trafia do lekarza orzecznika. To on ostatecznie decyduje, czy leczenie jest konieczne. Na wyjazd do sanatorium, w zależności od choroby, trzeba poczekać około dwóch miesięcy - wyjaśnia Dariusz Kowalczyk, rzecznik nowosądeckiego oddziału ZUS.

Turnus trwa 24 dni. Wszystkie zabiegi w sanatorium są bezpłatne. Placówka ma podpisane kontrakty z ponad 50-cioma ośrodkami rehabilitacyjnymi w całym kraju. W ubiegłym roku z takiego turnusu skorzystało w Polsce ponad 70 tysięcy osób.