Rząd chce uregulować zawód ratownika medycznego. Obecnie prawie 14 tys. osób wykonuje tę profesję bez unormowań prawnych dotyczących uzyskiwania kwalifikacji.
Ratownicy medyczni chcieli osobnej ustawy dla swojego zawodu. Ta na razie nie powstanie. Resort zdrowia wpisał jednak nowe regulacje dotyczące tej grupy zawodowej do projektu nowelizacji ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).
Przepisy trzeba zmienić, bo za dwa lata zostanie wygaszone kształcenie ratowników medycznych w szkołach policealnych. Od 2015 r. nowe osoby wchodzące do zawodu będą musiały mieć wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie licencjatu. Rząd chce także, aby warunkiem wykonywania tego zawodu było przystąpienie do państwowego egzaminu ratownictwa medycznego (PERM). Według wstępnych propozycji resortu miałby być obowiązkowy dla wszystkich osób, które ukończą studia na kierunku ratownictwo medyczne po 1 października 2015 r. Jego zdanie będzie jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.