Rodziny mają problemy z uzyskaniem karty zgonu, jeśli ich bliski nie wybrał za życia lekarza rodzinnego.
Do wystawienia tego dokumentu, niezbędnego do pochowania zwłok, nie są uprawnieni ratownicy medyczni. Od dawna zabiegają o przyznanie im tego uprawnienia. Jak ustalił DGP, taka propozycja pierwotnie znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który wciąż nie przeszedł wewnętrznych konsultacji. Tym aktem prawnym Ministerstwo Zdrowia zamierzało zmienić przepisy ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 i nr 144, poz. 853).
Zgodnie z projektem, w przypadku akcji ratunkowych zakończonych decyzją o odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych uprawnionym do sporządzenia karty zgonu miałby być kierownik zespołu ratownictwa medycznego (czyli ratownik w przypadku karetki typu podstawowego). Jednak resort zdrowia zapytany przez DGP o tę zmianę prawa, zaprzecza.