Rzecznik praw pacjenta chce umożliwić skargi na przychodnie. Chorzy mogliby uzyskać odszkodowanie za złe leczenie nie tylko od szpitala, lecz także od innych podmiotów leczniczych. Eksperci ostrzegają: taki przepis sparaliżuje komisje przy wojewodach.
Przy każdym z wojewodów działa komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która ma prawo przyznać chorym odszkodowania za błędne leczenie. Pokrzywdzony może się tam jednak poskarżyć jedynie na szpital. Chce to zmienić rzecznik praw pacjenta, bowiem wpływają do niego skargi od osób, które ucierpiały w innych placówkach medycznych, np. w przychodni.
– Jeżeli diagnoza została postawiona przez lekarza w szpitalu, pacjent ma możliwość skorzystania z trybu dochodzenia roszczeń przed wojewódzką komisją, a jeżeli taka sama sytuacja miała miejsce np. w przychodni, pacjentowi pozostaje droga sądowa – podkreśla Krystyna B. Kozłowska, rzecznik praw pacjenta.