Każda osoba ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących stanu zdrowia. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby pacjent upoważnił szpital do przekazywania informacji członkom rodziny czy znajomym

Czy można przetwarzać dane medyczne

Od dłuższego czasu się leczę. W bazie danych szpitala jest wiele informacji na temat mojej osoby. Czy ich ujawnienie byłoby karalne?

Czy dane osobowe są chronione w szpitalu

Ostatnio dzwoniłam po izbach przyjęć w mieście z prośbą o informację, czy do szpitala zgłosiła się moja ciocia. Niestety w rozmowach telefonicznych niczego się nie dowiedziałam. Czy szpital ma prawo odmówić informacji o przyjęciu konkretnej osoby na izbę przyjęć, zasłaniając się obowiązkiem ochrony danych osobowych?

Czy pacjent musi się zgodzić na obecność studentów

W czasie mojego badania w gabinecie szpitalnym była obecna grupa studentów. Nikt nie zapytał mnie o zdanie w tej sprawie.

Czy konieczna jest zgoda na wykorzystanie danych

Czy szpital musi uzyskać zgodę każdego pacjenta na to, aby móc mu przesyłać imienne zaproszenie do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych?

Czy lekarz musi zachować tajemnicę

Czy pacjent może mieć pewność, że lekarz zachowa w tajemnicy informacje dotyczące jego leczenia, jeżeli chory nie wyrazi zgody na ich przekazywanie innym osobom, nawet z rodziny?

Czy chory ma prawo do informacji o stanie zdrowia

W trakcie pobytu w szpitalu lekarz bardzo ogólnie informował mnie o moim stanie zdrowia i rokowaniach w tym zakresie. Czy nie powinien czynić tego w sposób wyczerpujący i zrozumiały dla pacjenta?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.