System weryfikacji prawa pacjentów do ubezpieczenia przez internet będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013 r. Jak zapewnia NFZ, nie ma mowy o przesunięciu tego terminu. Wymogi wobec lekarzy rodzinnych będą złagodzone. Uprawnienia do bezpłatnego leczenia potwierdzi RMUA, PESEL albo oświadczenia.
Co prawda oni również będą dokonywać weryfikacji, sprawdzając online dane chorych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Ale uprawnienia do bezpłatnego leczenia będą mogli potwierdzać także na podstawie papierowego dokumentu (np. RMUA) albo po przyjęciu od pacjenta oświadczenia woli. Fundusz twierdzi, że w odniesieniu do świadczeń rozliczanych na podstawie ryczałtu miesięcznego czy stawki kapitacyjnej (a tak jest w przypadku lekarzy rodzinnych) do końca maja 2013 r. status uprawnienia do świadczenia nie będzie miał wpływu na rozliczenie świadczeń. – Lekarze mają problem z aktywnymi listami pacjentów. Zawierają one wiele martwych dusz – twierdzi Andrzej Troszyński, rzecznik NFZ.
Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, uważa, że doprecyzowania wymagają zasady przyjmowania oświadczeń od pacjentów, w przypadku których niemożliwe będzie potwierdzenie prawa do nieodpłatnego leczenia. Z przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) wynika bowiem, że w takiej sytuacji powinnio ono być wypełniane przed każdym świadczeniem.