Decentralizacja NFZ wiąże się ze zmianą ustawy zdrowotnej. Ministerstwo nie wyklucza napisania jej całkowicie od nowa.
Pomysły resortu będą wymagały zmiany ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Usunięcia lub nowelizacji wymagają m.in. rozdział 1b, który jest poświęcony Agencji Oceny Technologii Medycznych, a także działy V – VII opisujące NFZ, kontraktowanie i zasady nadzoru.
– Jeśli zakres wprowadzanych zmian miałby oznaczać istotne zmiany w zakresie innych kwestii, np. świadczeń gwarantowanych warto by rozważyć wprowadzenie nowej, całościowej regulacji ustawowej – uważa dr Andrzej Balicki, radca prawny, szef zespołu regulacyjnego DLA Piper.