Agnieszka Pachciarz dodała, że karta będzie dalszą częścią reformy, której pierwszym efektem jest system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Zapewniła, że wdrożony od tego roku system działa dobrze. Tylko u 5 procent sprawdzanych osób nie potwierdzono uprawnień do pobierania świadczenia medycznego. Szefowa NFZ zwróciła uwagę, że w takim wypadku warto mieć ze sobą dokument - na przykład druk RMUA. Można też złożyć stosowne oświadczenie.

Agnieszka Pachciarz ma nadzieję, że w 2014 roku zostanie wprowadzona Elektroniczna Karta Pacjenta. Szefowa NFZ poinformowała, że w budżecie Funduszu na ten rok przeznaczone są pieniądze na pierwszy etap wdrażania Karty. Ma być to głównie etap przygotowawczy. Pierwsze karty mają być wydrukowane 15 miesięcy od uruchomienia projektu.

Wcześniej minister zdrowia zapowiadał, że karty zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2014 roku.