Porody mają się odbywać według opracowanych przez ministra zdrowia standardów. Lekarz zaproponuje rodzącej techniki relaksacyjne.
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. poz. 1100). Lekarz poinformuje rodzącą o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólu. Na podstawie tego rozporządzenia ciężarne nie zyskują jednak dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego na ich wyraźne życzenie. Taką możliwość przewiduje inne rozporządzenie ministra zdrowia (w sprawie łagodzenia bólu porodowego). Wciąż jednak czeka na podpis szefa resortu.
Kobiety zyskują natomiast prawo do naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego. Lekarz, żeby go uśmierzyć, może zaproponować pacjentce ruch we wczesnej fazie porodu oraz przyjmowanie takich pozycji, które są dla niej wygodne, przynoszą ulgę oraz umożliwiają nadzorowanie stanu płodu. Kobiety mogą skorzystać z technik relaksacyjnych i oddechowych. Sposobem na łagodzenie bólu może być m.in. relaksacja w wodzie. Rodzące mają też prawo do wyboru techniki masażu. Podczas porodu kobiecie może towarzyszyć osoba bliska.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 19 października 2012 r.