Jednym z podstawowych praw pacjenta jest możliwość wyboru szpitala, w którym chce być leczony. Może wybierać spośród wszystkich placówek na terenie całej Polski.
Jeżeli jest ubezpieczony i może korzystać z nieodpłatnych świadczeń, powinien zwrócić się do szpitala, który ma zawartą umowę z NFZ na wykonywanie określonych usług medycznych. Uprawnienie do wyboru placówki jest gwarantowane ustawowo. Zapewnia je art. 30 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaki jest zakres prawa pacjenta do wyboru szpitala i lekarza
W pełnej wersji artykułu:
- Kiedy pacjent zostaje przyjęty do szpitala
- Którym pacjentom szpital nie może odmówić przyjęcia
- Którym pacjentom szpital może odmówić przyjęcia
- Czy można wybrać lekarza prowadzącego
- Jak potwierdzić swoje prawo do świadczenia